Historiens Verden  
     Forside        Log ind          
  
   Historie    Verdens Historie    Europas Historie    Renæssancen og Reformationen    Enevælden og Nyere tid   Resten af denne tekst er kun tilgængelig for abonnenter.


     Jeg er oprettet        Bestil adgang     
Log ind via UNI-Login


Log ind via email, hvis du ikke bruger WAYF og UNI-Login  Log ind  

Xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx Xxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, xxx xxxx xx xxxxx xxx Xxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx Xxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxx Xxxxxx; xxxxx xxxx xxxxxx.

Myten om revolutionen
Xxxxx "xxxxxxxxxx" xxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx. Xxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx Xxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxx xx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx.
Xxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.
X xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxx) xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx, xx xxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xx 1700-xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxéxx x xxxxxxxx.
X xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxx x xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xx xxxxxxxxx, xx xxx xxx xxx, xx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx. Xx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

En kompliceret virkelighed
Xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx xxx xxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xx, xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx, xxx xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx. Xx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx, xx xxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx, xxx xxx xxx xxxx xxx xxxx, xxx xxxx xxx, xxx xxx xxx xxxxx xxx xxx xxxx. Xxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx.
Xxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx/xxxx xx xxxxxxx/xxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxx. Xxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx. Xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxéxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx, xxx xxxx xxxxxx.

De privilegeredes oprør
Xxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx éx xxxxx, xxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx. Xxx xxx xxx xxxx xxx xxxx xx, xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx. X xx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxx xxx Xxxxxxx xx Xxxxxxxx.
Xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xx, xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx. Xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxx xx; xxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxx. Xxxxxxx xxx xxx xxx xxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, x xxxxx xxxx x xxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx.
Xxx x xxxx xxx, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxéxx xx xxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxx, xxx xx, xxx xxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxx xxx x xxxx, xxxxx xxxxxx. Xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxx Xxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx, xxxx Xxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

De liberale
Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, xxx "xxxxxx" xx "xxxxxx".
Xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxxxxxx) xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxx. Xxx xxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx Xxxxxxx xxxx xxx xxxx xx. Xxx xxx xxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx.
Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxx Xxx xxxxxxxxxxx xx Xxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxx xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx.

Begrænset revolution
X Xxxxxxx xxx xxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxx, xx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx; xxx. xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xx xxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxx.
Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxx xxx xx xx xxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx. Xxx xxx xxxx, xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx.
X Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x 1789. Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxx xxxx. Xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxx Xxxxxx 16. xxxx xxxx xxxxx x 1789, xxx xxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
Xxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx. XXX'x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx, xx xx xxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xx xxxxx xxxxxx.

Revolutionen radikaliseres
Xxx xxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxx, xx Xxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxx, xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxx, xxxx xxx x Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxx x xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx x xxxxxx - xx xxxxxxxx xxxx-xxxxxxxx - xxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxx-xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xxx, xx xxxxxxxx "xxxxxxxxxx" xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx "xxxxxx" xx "xxxxxx".
Xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx, xxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxx 1793-94.
Xxxxxxxxxxxxxxxx xx Xxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx; xxxx- xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxx xxx xxxxx xx xxxxxx).

Tilhængere og modstandere
Xxxxxxx Xxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxx Xxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx Xxxxxx. Xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxx, xxx Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx. Xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxx Xxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.
Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx. Xx xx xx xxxxxx, xxxx xxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxx xxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxx.

Optrapning og krig
Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxx Xxxxxxxx xx xxx xxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx-xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx.
Xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxx xxxx Xxxxxx xxx xxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxx xx xxxx xxxx xxx 23 xx xxx xx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx-xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxx xxxxxx x Xxxxxxxx, xxxx xxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx, xx xxx x xxxx xx xxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx.

Afslutningen på revolutionen
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxx xx xxx xxx xxxx xxx xxxx, xxx xxxxxxxx Xxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx x Xxxxxxxx. Xxx xx xxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxx, xxx xxxxxxx, xx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx x Xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xx Xxxxxx.
Xxx xxxx Xxxxxxxxx xxxx x 1814 xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx, xx Xxx xxxxxxxxxxx xx Xxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx, xxxx xxxx x Xxxxxx, xxx xxxx xxxx Xxxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxx xxxx xxxxx, xx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x 1776 xx 1789 xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx; xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxx.

Publikationsår: 2014

ARBEJDSSPØRGSMÅL:

1. Xxxxxx xx Xxx xxxxxxxxxxx xx Xxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx. Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx? Xxxx xxx xxxxxxxxxxx?

2. Xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx?

3. Xxxx xxxxx xxxx-xxxxxxxxxx xxxx?

4. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxx-xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx "xxxxxx", "xxxxxx" xx "xxxxxxxxxx"?

5. Xxxxx XXX xxxx xxxxxx xx xxxxxxx? Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx?

6. Xxxxxxx xxxx Xxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx?

7. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxx Xxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx?

Anbefalet litteratur:

Xxxxxxxx, X.X.
Xxx Xxxxxxxxxx xx Xxxxxx, 1815-1914
Xxxxxxxxx Xxxx: Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxx (Xxxxxxx), 1972 (xxx. xxx. 2003)

Xxxxxxxx, Xxxx
X Xxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxxx
Xxx Xxxx: X.X. Xxxxxx & Xxxxxxx, 1996
    Biografier      Leksikon      Kilder    

www.historiensverden.dkwww.romernesverden.dkwww.moderneverden.dkwww.graekernesverden.dkwww.tidligmoderneverden.dkwww.middelalderensverden.dkwww.oldtidensverden.dkwww.litteraturensverden.dkwww.rundtihistorien.dk

18.205.56.183