Historiens Verden  
     Forside        Log ind          
  
   Historie    Verdens Historie    Europas Historie    Renæssancen og Reformationen    Enevælden og Nyere tid   Resten af denne tekst er kun tilgængelig for abonnenter.


     Jeg er oprettet        Bestil adgang     
Log ind via UNI-Login


Log ind via email, hvis du ikke bruger WAYF og UNI-Login  Log ind  


Fra xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
X xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx xxx xxx x xxx 14. xx 15. xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xx Xxx 12. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx 12. xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx x xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx Xxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx x xxx 17. xxxxxxxxxx.
Xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxx 8. xx 9. xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx Xxxx xxx Xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx Xxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx Xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxx 1. xxx Xxxxx x xxx 10. xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx 12. xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxx xxxxxxxx Xxxxxxx xx xx Xxxxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx; xxx xxx xx xxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, xxxx Xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx-xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxx xxxx xxx Xxxxxx xx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx. Xxxxx x xxx 12. xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx; Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx. X Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xx xxx xxx xx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx.
Xx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxx Xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx x xxx 12. xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xx xxxxx xx. Xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx x, xxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxx Xxx.
Xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxx. Xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xx Xxxxxxxx, Xxxxxx xxxx Xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxxxx. Xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxxxx xx Xxxxx xxxx Xxxxxxx xx Xxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx, xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxx, xxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx x xxx 15. xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx Xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxx Xxxxxxx? Xxxxxxx xx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxx 11. xxx 13. xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx Xxxxxx, Xxxx xx Xxxxxxx, xxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx Xxxx xx Xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx Xxx xxxx-xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx xx Xxxxxxx, x xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxx 1500, xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx Xxxxx, xxxxx xxxxxx xx Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx – xxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxxxx – xx xxxx xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxx. X 1559 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xx 15. xx 16. xxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xx Xxxxxx.
Xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xx ”xxxxxxxxx” xx xxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx Xxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxx xxx xx xxx x xxxxx xx Xxxxx xx Xxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx. Xxxx x xxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx. X Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx Xxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx Xxxxxxx xx Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx Xxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Kunsten i renæssancen
Xx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx. Xxx xx xx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxx xxxx xxx xx Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx.
Xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx x Xxxxxxx. Xxx xxx xx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx. Xxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xx Xxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx Xxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xx xxx 14. xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxxx. X xxx 15. xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxx-xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxx Xxx Xxxxxxx-xxxxx x Xxxxxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx – xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx - xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx.
X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx xx Xxxxx, Xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx x Xxxxx, xxx xxx xxx xx xx xxx x Xxxxxxxxx x Xxx, xx x xxx xxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx, Xxxxxx xx Xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx. X xxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxx xxx Xxxxx (1497-1543), xxx xxxx xxxxx xxx xxxxx x Xxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx Xxxxx Xxxx Xxxxxx (1577-1640), Xxxxxxx xxx Xxxx (1599-1641) xxxx Xxxxxxxxx (1606-1669). Xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx Xxx xx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx (1500-1572) xx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxx x xxx 19. xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xx Xxxxxx Xxxxxxx xxxxx xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx (1834-1837).

De litterære brud
Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx.
X xxxxxxxxxxx xx xxx 14. xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xx Xxx xx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxx Xxxxx Xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx Xx xxxxxx xxxxxxxx (”Xxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx”) xxx 1307. Xxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxx xxx xxxxx Xxxxxxx (”xxxxxxx”), Xxxxxxxxxx (”xxxxxxxxxx”) xx Xxxxxxxx (”xxxxxxxxx”). Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx Xxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxx xx xxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx.
Xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx (1304-1374), xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx Xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxx xxxx Xx xxxxx xxxxxxxxxxx (”Xx xxxxxxx xxxx”) xxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx, xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx xx Xx xxxxxxx Xxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (”Xxx xxxxxxxx”) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx Xxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxx, xxxxxx x xxxx Xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx (1313-1375), xxx xxxxx Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx 100 xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxx Xxx xxxxx Xxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx xxxxx Xxxxxxxxx (1463-1494) xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx Xx xxxxxxxxx xxxxxxx (”Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx”). X xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxx Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxx Xxxxxxx (”Xxxxxxxx xxxxxxxxx”). Xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxx.
Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xx Xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx Xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx (xx. 1340-1400). X xxx xxxx Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxx (”Xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxx”) xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxx xxx x Xxxxxxx. X Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxx 16. xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxx (1503-1542), Xxxxx Xxxxxx, xxxx xx Xxxxxx (1517-1547), xx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx Xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx x xxxxxxx Xxx Xxxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxx Xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxx. X Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxx (1524-1585) xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxx (1494-1553) xx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx.

Den humanistiske uddannelse
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxx xxx Xxx xxxxxx Xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxxx’ xxxxx. Xxxxxx Xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx. Xxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxx Xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx Xxx. Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xx xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xx xx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx – x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.
Xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx x Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx x Xxx xx xxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx x Xxxxx.

Uddannelsen af fyrsten
X xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx, xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxx. Xxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xx xx xxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx (1478-1529) xx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx (1469-1527), xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxx xx Xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx Xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx (”Xxxxxxxxxx xxx”). Xxxxxx, xxx xxxxx x 1528 xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxx. Xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx Xx xxxxxxxx (”Xxxxxxx”), xxx xxxx xxxxxxx x 1513, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x 1532. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx, xx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx. Xxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxx xx xxxxxxxx.
Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxxxx xx Xxxxxxxxx xx Xxxxxx Xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx x 1509 xxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxx xxxxxxxx xxxxx. Xxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxx, xxx x 1516 xxxxx xxxxxx Xxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx (”Xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx ”), xxx xxxx xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxx Xxxx xx Xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx Xxxx 5. xx Xxx xxxx-xxxxxxxx Xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx, xx xxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx Xxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxx. Xxx xxx xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx.

Publikationsår: 2014

Arbejdsspørgsmål:

1. Xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx?

2. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx?

3. Xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx?

4. Xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx? Xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx?

Anbefalet litteratur:

Xxxx, Xxx
Milano i Renæssancen: Viscontidynastiet x Xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx
Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, 2017

Xxxx, Xxx
Sforzaerne i Milano: Milano i Renæssancen II x Xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx
Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, 2017

Xxxx, Xxx
Humanismens oprindelse: Renæssancehumanismen I x Xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx
Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, 2017

Xxxx, Xxx
Renæssancekunsten i Italien x Xxxxxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxx
Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, 2014

Xxxx, Xxx
Renæssancen i Europa x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx
Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, 2014

Xxxx, Xxx
Humanismen i Italien x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx
Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, 2014

Xxxx, Xxx
De italienske bystater x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx
Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, 2014

Xxxx, Xxx
Renæssancens Firenze x Xxxxxxx x Xxxxxxxxxxx
Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, 2014

Xxxxxx, X.X.
Xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxx Xxx Xxxxxxxxxxxxx: xxxx xxx Xxxxxxxxxxx Xxx xx xxx Xxx xx xxx Xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxx, 1954

Xxxxxxxx, Xxxxx
Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxx xx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx
Xxxxxx xxx Xxx, 1963.

Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx X.
Xxx Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx: Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, xxx Xxxxx'x Xxxxxx
Xxxxxxxxx: Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx. 2004

Xxxxx, Xxxxxxx
Xxxxxxx xxx Xxxxx Xxxx xx xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx
Xxx Xxxx: Xxxxxxxxx, 1969.

Xxxxx, Xxxxxxx
Xxxxxxx Xxxxxxxx: Xxxxxxxxxx xxx Xxxxx Xxxx xx xxx Xxxxxxxxxxx
Xxxxx Xxxxxxxxx, 1965.

Xxxxx, Xxxx (xxx.)
Xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx
Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx, 1996.

Xxxxx, X.
Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxx, XX: Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx, 1986 (xxxxxxxxx xxxxxx).

Xxxx, Xxxx
Xxx Xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx xx xxx Xxxxxxxxxxx
Xxx Xxxx: Xxxxxxxx, 1995 (xxxxxxxxxx xxxxxx)

Xxxx, Xxxx
X Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xx xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx
Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx, 1981
    Biografier      Leksikon       

www.historiensverden.dkwww.romernesverden.dkwww.moderneverden.dkwww.graekernesverden.dkwww.tidligmoderneverden.dkwww.middelalderensverden.dkwww.oldtidensverden.dkwww.litteraturensverden.dkwww.rundtihistorien.dk

18.205.56.183